Αναλυσεις μελιου

στο χημικό εργαστήριο της Beenectar

Αναλύσεις μελιού

Οι κύριες κατηγορίες αναλύσεων είναι:

 1. Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι.
  Ο προσδιορισμός των σακχάρων αυτών είναι πολύ σημαντικός γιατί πιστοποιεί αφενός το είδος του μελιού (μελιτωμάτων) αλλά και αφετέρου το σημαντικότερο πιστοποιεί τη μη νόθευση όλων των κατηγοριών του μελιού.
 2. Έλεγχος περιεκτικότητας σε Σακχαρόζη (Σουκρόζη)
  Υπάρχουν επιτρεπτά όρια γλυκόζης, φρουκτόζης και σουκρόζης στο μέλι, ανάλογα με το είδος μελιού.
 3. Μέτρηση του pH
 4. Μέτρηση της Αγωγιμότητας
  Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαχωρίζει τα μέλια μελιτώματος από τα ανθόμελα.
 5. Υπολογισμός της υγρασίας
  Υπάρχουν επιτρεπτά όρια υγρασίας στο μέλι πάνω από τα οποία το μέλι λόγω των ζυμώσεων κινδυνεύει να ξινίσει ή να κρυσταλλώσει πιο γρήγορα.
 6. Μέτρηση οξύτητας
 7. Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλοφουρφοράλης (HMF) και του δείκτη διάστασης.
  Ο προσδιορισμός της διάστασης και της HMF αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την ποιότητα του μελιού γιατί δείχνουν :
  • την παλαίωση του μελιού
  • αν έχει θερμανθεί
  • την πολύ κακή αποθήκευσή του και
  • πιστοποιούν αν το «μέλι» είναι μέλι ζαχαροπλαστικής ή βιομηχανικό.
 8. Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού

* Το μέλι που θα στείλετε για εξέταση πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό βάζο τουλάχιστον 500 γραμμαρίων και να αποστέλλεται στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Κατσαμπής Ιωάννης
Πολυγένους 13, 21232 Άργος, τηλ. 27510 62001

Μέσα στη συσκευασία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία σας και όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας.