Επιστημονικες αποδειξεις

Τα προϊόντα της BeeNectar δοκιμάζονται

Το έξυπνο καπάκι (80019)

Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) όσο αφορά το καπάκι κυψέλης “Το Έξυπνο Καπάκι” έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις::

Θερμοκρασία (°C)
στο εσωτερικό
της κυψέλης
Υγρασία (%)
στο εσωτερικό
της κυψέλης
Το Έξυπνο Καπάκι Απλό καπάκι Το Έξυπνο Καπάκι Απλό καπάκι
Ημέρα 025,025,26564
Ημέρα 728,527,45865
Ημέρα 1429,126,55665
Ημέρα 2128,228,05560
Ημέρα 2827,927,25862
Ημέρα 3528,325,65559
Ημέρα 4230,429,25865
Το πείραμα διεξήχθη το χειμώνα του 2017-2018 (για να υπάρχουν αντίξοες καιρικές συνθήκες) και οι μετρήσεις έγιναν σε μια ομάδα 10 κυψελών Α που είχαν το καπάκι “Το Έξυπνο Καπάκι” και σε μια ομάδα 10 κυψελών Β που είχαν το συνηθισμένο καπάκι της κυψέλης “Langstroth” με μεταλλική κάλυψη.

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι το καπάκι “Το Έξυπνο Καπάκι” δημιουργεί καλύτερες συνθήκες μέσα στην κυψέλη γιατί μειώνει την υγρασία και αυξάνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της κυψέλης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το χρόνο επιθεώρησης.

Το πείραμα διεξήχθη υπό τη επίβλεψη του καθηγητή του ανωτέρω εργαστηρίου
Περισσότερα πειραματικά αποτελέσματα των προϊόντων μας


“Το Έξυπνο Καπάκι”