ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

απο την BeeNectar

Εξέταση μελισσών

Οι μέλισσες ως γνωστό προσβάλλονται από διάφορες ασθένειες (βαρρόα, νοζεμίαση κλπ). Είναι πολύ σημαντικό ο μελισσοκόμος να προλάβει την (πιθανή) ασθένεια πριν αυτή εξαπλωθεί σε όλο το μελισσοκομείο του. Στην περίπτωση της εξάπλωσης της ασθένειας θα υπάρξει απώλεια μελισσοσμηνών και εννοείται απώλεια της παραγωγής. Για αυτό το λόγο τονίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό καλύτερα να γίνεται πρόληψη παρά θεραπεία.

Η πρόληψη που συνιστούμε εμείς πραγματοποιείται με τακτικές εργαστηριακές εξετάσεις των μελισσών σας και του γόνου ανά 2 με 3 μήνες περίπου. Από το επιστημονικό προσωπικό μας πραγματοποιούνται υπεύθυνα όλες οι εξετάσεις που αφορούν το μελισσοκομείο (βασίλισσες, μέλισσες, γόνος) για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των πιθανών ασθενειών.

Τα δείγματα συλλέγονται ως εξής:

1. Για εξέταση μελισσών
Συλλέγετε από 10 περίπου μελισσοσμήνη 3 έως 4 μέλισσες εργάτριες (συνολικά 30-40 μέλισσες) που έρχονται μετά την έξοδό τους για συλλογή γύρης ή νέκταρος στην είσοδο της κυψέλης και κυρίως από τα πιο αδύνατα και προβληματικά μελίσσια σας και τις βάζετε σε ένα καθαρό δοχείο (βάζο), στο οποίο έχετε κάνει τρύπες, ώστε οι μέλισσες να παίρνουν αέρα. Επιπλέον τοποθετείτε σε άλλο βάζο και όσες μέλισσες παρατηρήσετε ότι δεν έχουν σωστή συμπεριφορά στην είσοδο της κυψέλης ή είναι πεθαμένες πολύ πρόσφατα.

2. Για εξέταση γόνου
Τοποθετείτε σε δοχείο ώστε να μη συμπιέζεται, κομμάτι γόνου ή ολόκληρο το τελάρο, στο οποίο παρατηρείτε τρύπες ή καθισμένο το σκέπασμά του ή βλέπετε το γόνο σάπιο ή ακόμα διάσπαρτο (τουλάχιστον ένα από τα ανωτέρω). Τα δοχεία των μελισσών και του γόνου τοποθετούνται σε ένα δέμα και αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφοράς της επιλογή σας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση, ώστε να τα παραλάβουμε το αργότερο εντός 2 ημερών από την ημέρα της συλλογής των μελισσών ή του γόνου.

Κατσαμπής Ιωάννης, Κτηνίατρος
Πολυγένους 13, 21232 Άργος - τηλ. 27510 20986

Μέσα στην συσκευασία των δειγμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία σας και όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Παρατήρηση
Για μελισσοσμήνη που είναι σε διαφορετικές περιοχές (μελισσοκομεία) χρειάζονται ξεχωριστά δείγματα, ένα για κάθε διαφορετική περιοχή (μελισσοκομείο).